Batterij informatie

Opmerkingen over het wegwerpen van batterijen

In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op de hoogte te brengen van het volgende:
Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt gebruikte batterijen die wij in voorraad hebben of hebben, gratis als nieuwe batterijen terugsturen naar ons verzendmagazijn (verzendadres). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gedaan.
Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood.
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.


Neem de bovenstaande instructies in acht.