Verplichting om verpakkingsmateriaal te retourneren

Informatie over de terugnameplicht voor verpakkingsmateriaal

Volgens de huidige verpakkingswet zijn wij verplicht de volgende verpakkingsmaterialen overeenkomstig § 15 lid 1 zin 1 VerpackG kosteloos van de eindverbruiker terug te nemen:

  • Transportverpakking, zoals pallets, grote verpakkingen, enz,
  • Verkoop- en buitenverpakkingen die na gebruik niet typisch als afval bij particuliere eindverbruikers terechtkomen,
  • verkoopverpakkingen en secundaire verpakkingen waarvoor systeemdeelname niet mogelijk is wegens systeemincompatibiliteit overeenkomstig § 7, lid 5, en
  • Verkoopverpakking van gevaarlijke vulgoederen of
  • Herbruikbare verpakking.

Voor de levering van het product wordt geschikt verpakkingsmateriaal gebruikt, dat wij gratis terugnemen. Zo zorgen wij ervoor dat het verpakkingsmateriaal weer in de recyclingcyclus terechtkomt. Door informatie te verstrekken over de retourmogelijkheden willen wij betere resultaten bereiken bij de retourzending van verpakkingen en een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de Europese recyclingdoelstellingen overeenkomstig EU-richtlijn 94/62/EG.

Als eindverbruiker kunt u het verpakkingsmateriaal inleveren op de plaats van de feitelijke inlevering of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.