Garantievoorwaarden voor zakelijke klanten

 

 

Wij verlenen u als commerciële koopcontractpartner een uitgebreide garantie van 1 jaar naast de wettelijke rechten op gebreken aan het product. De periode voor de berekening van de garantieperiode begint vanaf de datum van levering. Het territoriale bereik van de garantiebescherming is Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

De garantie heeft betrekking op het vrij zijn van gebreken van het product, met inbegrip van gebreken inzake functionaliteit, materiaal of productie. Indien een defect optreedt tijdens de garantieperiode, zullen wij u in het kader van deze garantie een van de volgende diensten naar onze keuze verlenen:

 • kosteloze reparatie van het product (rectificatie) of
 • Kosteloze vervanging van het product door een gelijkwaardig product (nalevering)

In geval van een noodzakelijke vervanging of reparatie in onze gespecialiseerde werkplaats of die van de fabrikant, zullen wij opdracht geven voor een noodzakelijk transport, waarvan de kosten door ons zullen worden gedragen. Wij zullen u op verzoek het nodige verpakkingsmateriaal bezorgen.

De garantie omvat een vergoeding voor de volgende kosten:

 • Materiaalkosten en kosten voor de herstelling van defecte onderdelen of voor de vervanging
 • Lonen voor het verhelpen van storingen
 • Reiskosten van en naar
 • Transport kosten gratis

Als u een gerepareerd of nieuw product ontvangt in het kader van de garantieservice, heeft dit geen invloed op de huidige garantieperiode. De garantie begint niet opnieuw met de reparatie/vervanging van het product.

 Uitsluitingen / stopzetting van de garantie

Garantieaanspraken zijn uitgesloten in geval van schade aan het product veroorzaakt door:                 

 • die ontstaan tijdens montage en/of demontage van de zaak, alsmede transportschade van welke aard ook en schade die ontstaat in verband met een verhuizing
 • Batterijen en oplaadbare batterijen in kleine massageapparaten of afstandsbedieningen
 • Schade veroorzaakt door huisdieren (krassen, urine van dieren, enz.)
 • veroorzaakt door grove nalatigheid, opzet of door derden
 • Verkleuringen veroorzaakt door kleuroverdracht van vreemd textiel of kleding.
 • die optreden als gevolg van gebruiksslijtage of als gevolg van veroudering, slijtage, verontreiniging, bederf, oplichting, en die leiden tot veranderingen in de eigenschappen van de voor de goederen kenmerkende bekledingsmaterialen, zoals vetuitslag, deukscheuren, mastplooivorming of pillingvorming of het afbladderen en broos worden van lederen bekledingen (slijtage),
 • alsmede schade veroorzaakt door kortsluiting, blikseminslag, overspanning, bedieningsfouten
 • veroorzaakt door het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, onjuist gebruik, misbruik of gebrek aan zorgvuldigheid in strijd met de aanbevelingen van de fabrikant.
 • veroorzaakt door het plaatsen van het artikel in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen (b.v.: tegelkachels en verwarmingshaarden), alsmede door het niet in acht nemen van de installatie-instructies van de fabrikant.
 • veroorzaakt door corrosie of kalkaanslag
 • veroorzaakt door uitwendige invloed op het artikel (bv. breuk, verbuiging, krassen, brandvlekken, schroeischade, barsten, insnijdingen, enz.)
 • die zijn veroorzaakt door het weer of vocht
 • door aardbevingen, oorlogen, oorlogshandelingen, terreur, kernenergie of nucleaire stoffen
 • onzorgvuldige behandeling en gebruik van geweld (bijv. vandalisme, stoten, slagen, vallen).
 • door geleidelijke blootstelling aan koude, warmte, temperatuur- en luchtdrukschommelingen, vocht, rook, roet, stof, corrosie, licht en straling, alsmede door inwendig bederf (geleidelijke beschadiging).
 • kosten van een revisie of andere maatregelen die ook onafhankelijk van de schade noodzakelijk zouden zijn geweest
 • Bijkomende kosten als gevolg van veranderingen of verbeteringen die verder gaan dan restauratie

De garantie dekt evenmin lichamelijk letsel en gevolgschade of schade die buiten het toestel is ontstaan.

De dealergarantie beperkt niet uw wettelijke rechten die voortvloeien uit het met ons gesloten koopcontract. Eventueel bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven door deze garantiebelofte onaangetast. Deze dealergarantie doet dus geen afbreuk aan uw wettelijke rechten, maar breidt uw rechtspositie juist uit.

Indien het gekochte artikel gebreken vertoont, kunt u zich in het kader van de wettelijke garantie in ieder geval tot ons wenden, ongeacht of er een garantiegeval bestaat of een beroep op de garantie wordt gedaan. 

Wat te doen in geval van schade?

Neem in geval van een garantieclaim contact op met ons als garantieverstrekker:

Massagesessel Welt
P4P Solutions GmbH
Max-Holder-Str. 25
73630 Remshalden
Duitsland

garantie@massagesesselwelt.de
Duitsland gratis: 0800-7352963
Telefoon (internationaal): +49 (7151) 205 259 95